Informatii

Descarca Proiectul bugetului local pe anul 2O22:


Dragi tantareni si vladareni!

In ceea ce priveste campania nationala de vaccinare, avand in vedere faptul ca suntem in etapa a treia si deoarece suntem o comunitate cu acoperire mica a ratei de vaccinare, populatia este mixta, atat adolescenti, cat si persoane adulte si varstnice cu multipla patologie cronica asociata, care nu au reusit sa se programeze si sa se vaccineze in centrele din apropiere sau la centrele arondate, venim cu propunerea ca persoanele doritoare din comuna care doresc sa se vaccineze, sa-si anunte aceasta intentie la sediul primariei, urmand ca respectivele persoane sa se vaccineze atat la centrul de vaccinare din Feldioara (Pfizer), cat si in Codlea, la Scoala Generala nr.2 (Moderna). Sanatate multa va doresc tuturor!

Al dumneavoastra primar,Zachiu Popa

Proiectul “Educație Antepreșcolară la Cristian și Dumbrăvița” a câștigat un punctaj maxim în etapa de evaluare tehnico-financiară, fiind accesat de către Primăria Comunei Dumbrăvița în colaborare cu Primăria Comunei Cristian. Bugetul total al proiectului de 4.282.284,50 lei este finanțat din fonduri europene și bugetul local.

            Proiectul are în vedere implementarea de activități în scopul creșterii participării copiilor la învățământul anteprescolar în mediul rural și asigurarea de condiții optime pentru un parcurs educațional facil, în special pentru cei ce aparțin minorității rome, celor din familii cu situație precară și copiii cu părinti plecați la muncă în străinătate din Dumbrăvița și Cristian.

            Serviciile din cadrul creșelor ce vor fi înființate și dezvoltate la nivelul celor 2 comune din jud. Brașov, vor avea în vedere sprijinirea unui număr de 72 de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani, în grupe cu program scurt sau cu program prelungit.

Proiectul propune o serie de beneficii pentru copii, parinți dar și pentru comunitate.

Subvenții în valoare de 1800 lei/an

            Cei 72 de copii, de vârsta 0-2 ani, care vor beneficia de serviciile de educație antepreșcolara pentru creșterea accesului și participării la educație, vor primi subvenții în valoare de 1800 lei/an.

            De asemenea, în cadrul proiectului se va avea în vedere furnizarea de servicii sociale de către asistenţii sociali, pentru acordarea de măsuri de sprijin financiar şi material, îndrumare spre serviciile publice de care pot beneficia aceştia, întocmirea de dosare pentru rezolvarea problemelor administrative.

Primăria Dumbrăvița va pune la dispoziție spațiul în care se va amenaja creșa la standarde europene. Aceasta va fi dotată și cu cameră senzorială pentru copiii cu nevoi speciale.

            Totodată, se vor organiza workshop-uri cu cei 72 părinti/persoane care au în îngrijire copii, pe teme de interes educațional încurajând interacțiunile părinte–copil.

            Mai mult decât atât, se va urmări sprijinirea părinților/reprezentanților legali care nu au un loc de muncă, beneficiari sau nu de prestații sociale, în vederea includerii într-un program de măsuri active de ocupare.

Servicii de calitate în educația antepreșcolară

  • părinții vor avea asigurate servicii de îngrijire și educație de calitate pentru copiii lor, fiind eliberați de această sarcină și putând astfel să se concentreze asupra dezvoltării profesionale; de asemenea, pentru categoriile vulnerabile din punct de vedere economic, îngrijirea copiilor lor în timpul zilei vine ca un suport material și financiar pe care altfel și l-ar permite cu greu sau deloc;
  • copiii vor beneficia de dezvoltarea armonioasă a capacitaților cognitive, abilități de comunicare și socializare, monitorizarea atentă a stării de sănătate, asistență specializată în cazul unor probleme de sănătate sau de dezvoltare, nutriție adecvată printr-o masă caldă ce va fi oferită zilnic,  mediu sigur;
  • comunitatea va beneficia pe termen lung, pentru că va avea o populație mai educată, abandon școlar mai redus, delicvență juvenilă în scădere, părinții productivi economic și implicați în viața comunității;
  • aplicația mobile IT (ce va furniza conținut informațional: materiale educative de parenting, nutriție, stil de viață sănătos, igienă, diverse prezentari video, grafice, etc) pentru a facilita comunicarea constantă cu părinții/tutorii (prin notificări, alerte, reminder-e, forum dedicat pentru participarea la activitățile din proiect, pentru diverse situații legate de copii etc).
  • Pentru furnizarea de servicii de calitate în educatia antepreșcolară este nevoie de personal bine pregătit. În acest sens  se vor realiza cursuri  de formare de specialitate pentru cei 12 educatori-puericultori, care vor fi selectați pentru angajarea în creşă. Procesul instructiv-educativ se va realiza prin tehnici creative, interactive, de predare modernă, repectând totodată programa educaţională specifică creşei. În același timp, se va urmări dezvoltarea emoțională a copilului și abilitățile de comunicare şi socializare.  

            În primele 6 luni de implementare a proiectului se vor amenaja cele 2 creşe, care să susţină 36 de copii din comuna Dumbrăvița și 36 de copii din comuna Cristian.

Materialele didactice create în timpul implementării proiectului vor fi utilizate și ulterior de către copiii care vor fi înscriși, creșele urmând să funcționeze și după finalizarea proiectului. În perioada 01.05.2023-31.05.2023, se pot depune la Registratura Primăriei Dumbrăvița, precum și la adresa de e-mail primaria.dumbravita@yahoo.com, cererile pentru acordarea cotei de lemn pentru încălzire, pentru anul 2023.

Începând cu data de luni, 24.04.2023, cererile-tip se pot ridica de la sediul Primăriei Dumbrăvița sau se pot descărca de pe www.primariadumbravita.ro și se pot depune ( împreună cu cartea de identitate a solicitantului, în copie) atât fizic, la sediul Primăriei, cât și on-line, la adresa de e-mail  primaria.dumbravita@yahoo.com.

Modalitatea de acordare a numerelor de ordine aferente cererilor sus-menționate se va efectua după data de 31.05.2023, prin tragere la sorți.

Foarte important: La tragerea la sorți pentru acordarea cotei de lemn pentru încălzire, pentru anul 2023, vor intra doar cererile avizate de către Compartimentul Impozite și Taxe, ale căror solicitanți sunt la zi cu plata impozitelor și taxelor, inclusiv taxa de salubritate.