Cerere cu privire la inregistrarea sistemului individual adecvat de colectare si epurare a apelor uzate