ANUNȚ

   Incepand cu data de luni, 04.03.2019, la sediul Primariei Dumbravita se primesc cereri pentru lemn de foc pe anul 2019.

   Cererile-tip se vor putea ridica de la sediul Primariei Dumbravita sau descarca de pe pagina de internet a primariei: www.primariadumbravita.ro, sectiunea “Acte si Formulare”.

   Cererile-tip, completate si semnate, vor fi avizate de Compartimentul “taxe si impozite” si insotite de o copie dupa actul de identitate al solicitantului.

   Nu se primesc cereri de la persoanele care nu au domiciliul legal in Dumbravita sau Vladeni.

   Termenul limita pentru depunerea cererilor: vineri, 22.03.2019.