Concurs – Compartiment fond funciar -cadastru -registru agricol

Anexa la procesul verbal privind concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta -inspector clasa l, grad profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dumbravita, judetu! Brasov , compartimentu! FOND FUNCIAR-CADASTRU-REGISTRUL AGRICOL