Proces verbal incheiat astazi, 14.06.2023, cu ocazia evaluarii si selectia ofertelor pentru vanzarea a doua bunuri proprietatea Comunei Dumbravita